• Breaking News

  Analogi dan Filosofi sendiri

  diblog gw banyak materi" kuliah yang gw terima dikampus,atau catatan ga jelas lainnya,berhubung gw anak mapala jadi gw oke.....#loh,nikmatin aja deh...

  KUMPULAN MATERI KULIAH GW

  SEMOGA BERMANFAAT

  FIRMAN ALLAH SWT DAN SABDA NABI BESAR MUHHAMAD SAW

  Allah s.w.t.berfirman "Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan keterangan Kami, dan memandang rendah terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit kepada mereka" (Surah Al-Araf:40)
   Allah s.w.t.berfirman "Diatas orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang MahaTahu" (Surah Yusuf:78)
   Allah s.w.t..berfirman "Dan diantara kamu ada yang disampaikan Allahkepada usia tua bangka, supaya dia tiada ketahui lagi sesuatu yang dahulunya dia katahui"(Surah Al-Nahl:70)
   Allah s.w.t.berfirman "Orang-orang yang beriman itu akan menjadi tenteram hati mereka. Ingatlah dengan mengingati  Allahitu hati akan menjadi tenteram" (Surah Ar-Rad:28)
   Allah s.w.t.berfirman "Tiadalah terjadi sesuatu bencana itu melainkan dengankehendak  Allah , dan siapa yang percaya kepada Allahnescaya dipimpin Allah hatinya" (Surah At-Taghabun:11)
   Nabi Muhammad s.a.w  pernah bersabda: "Bukan dari umatku orang yang percaya nasib pada burung atau diusahakan dengan burung atau berdukun atau didukunkan atau menyihir atau disihirkan untuknya. Dan siapa yang datang kepada dukun lalu yakin kepadanya bererti telah kafir terhadap apa yang diturunkan padaNabi  Muhammad s.a.w "(Riwayat Al-Bazzar dari Imran bin Hushain)
   Allah s.w.t.berfirman "Kalau tiada kerana kemurahan dan rahmat  Allahkepada kamu, nescaya tiada seorang pun diantara kamu yang suci buat selama-lamanya"(Surah An-Nur:21)
   Allah s.w.t.berfirman "Syaitan itu menjanjikan kemiskinan kepada kamu, dari menyuruh kamu mengerjakan perbuatan yang keji" (Surah Al-Baqarah:268)
   Allah s.w.t.berfirman "Hanyasanya Allahakan menerima amalan itu daripada orang- orang yang bertakwa" (Surah Al-Maidah:27)
   Nabi Muhammad s.a.w  pernah bersabda: "Sesungguhnya saat yang paling mustajab(berdoa) itu diantara duduk imam antara dua khutbah hingga selesai sembahyang  Jumaat" (Riwayat Muslim & Abu Daud) Allah s.w.t.berfirman "Jika engkau membaca Al-Quran , maka mohonlah  perlindunganAllahdaripada syaitan yang terkutuk" (Surah An-Nahl:98)
   Allah s.w.t.berfirman "Dan kalau syaitan (orang jahat) membisikkan kepada engkau sesuatu kejahatan, maka berlindunglah kepadaAllah , sesungguhnya dia itu Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Surah As-Sajadah:36)

   Allah s.w.t.berfirman "(Mereka bersumpah):Kami hanya mengkehendaki niat baik dan taufik! Mereka itulah orang-orang yang diketahui Allahakan isi hati mereka"(Surah An-Nisa:62-63)
   Nabi Muhammad s.a.w  pernah bersabda: "Tiada dikira Mukmin yang sempurnakeimanannya, orang yang tidak menganggap bala itu nikmat dan kemewahan itumusibah (bala)" (Riwayat al-Tabrani)
   Nabi Muhammad s.a.w  pernah bersabda: "Siapa pada suatu malam dia mengalami kesakitan dimana dia bersabar dan redha kepada ketentuan Allah s.w.t.makaterkeluarlah dia daripada dosa-dosanya seperti keadaan dikala dia dilahirkan ibunya"(Riwayat Al-Hakim)
   Allah s.w.t.berfirman "Dan katakanlah:Tuhanku!Aku berlindung diri kepada  Engkaudaripada bisikan syaitan. Dan aku berlindung diri kepadaEngkau ,Tuhanku ,  supaya mereka tiada mendekatiku" (Surah Al-Mukminun:97-98)
   Nabi Muhammad s.a.w  pernah bersabda: "Sesiapa yang mati tidak sempat menqadha'kan puasanya hendaklah keluarganya (walinya) menggantikan puasatersebut" (Riwayat Al-Bukhari & Muslim)
   Dari Imam Ahmad bahawasanya Nabi Muhammad s.a.w  pernah bersabda:"Seburuk-buruk yang terdapat pada jiwa manusia iaitu sifat pengecut yang menanggalkan dan sifat kikir yang melampau" (Riwayat Amru bin al-Ash r.a.)
   Allah s.w.t.berfirman "Dan janganlah engkau menjadikan tanganmu terbelengguketengkukmu, dan jangan pula bentangkannya seluas-luasnya, sehingga engkaududuk tercela dan sensara" (Surah Al-Isra:29)
   Allah s.w.t.berfirman "Dan mereka yang apabila membelanjakan hartanyamelampaui batas, dan tiada pula bersifat kikir, tetapi pertengahan antara keduanya"(Surah Al-Furwan:67)
   Nabi Muhammad s.a.w  pernah bersabda: "Siapa menghulurkan kepadamu suatukebaktian maka balaslah dia, jika kamu tiada apa-apa balasan, maka hendaklah kamudoakan kepadanya" (Riwayat Al-Tabrani)
   Allah s.w.t.berfirman "Sesungguhnya manusia itu dicipta sentiasa gelisah. Jikadisinggung bahaya dia berkeluh kesah, Dan jika disinggung kebaikan dia kikir pula"(Surah Al-Maarif:19-21)
   Nabi Muhammad s.a.w  pernah bersabda: "Takutlah firasat orang Mukmin kerana sesungguhnya dia melihat dengan cahaya daripada Allah s.w.t."
   Allah s.w.t.berfirman "Dan ketahuilah bahawasanyaAllahmengetahui apa yang  didalam hatimu, sebab itu berhati-hatilah dengan Tuhan" (Surah Al-Baqarah:235)

   Allah s.w.t.berfirman "Dan kenanglah kurnia kepada kamu dan ingatlah perjanjian yang telah kamu ikat dengan Diaketika kamu mengatakan:kami dengar dan kami taat" (Surah Al-Maidah:7)
   Daripada Anas r.a. bahawasanya Nabi Muhammad s.a.w  pernah bersabda: "Tiga perkara yang mengiringi jenazah iaitu keluarganya, hartanya dan amalannya. Makadua perkara akan kembali dan yang kekal hanya satu sahaja, iaitu keluarga danhartanya akan pulang danyang tinggal hanyalah amalannya sahaja" (Riwayat Al- Bukhari & Muslim)
   Nabi Muhammad s.a.w  pernah bersabda: "Apabila tetamu masuk kerumah maka dia masuk dengan rezekinya dan jika keluar, dia membawa pengampunan dosa orang-orang rumah itu" (Riwayat Ad-Dailami dari Anas r.a.)
   Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Nabi Muhammad s.a.w  pernah bersabda:"Sembahyang fardhu lima waktu, sembahyang Jumaat ke Jumaat, puasa Ramadhan ke Ramadhan akan menghapuskan dosa-dosa diantara jarak-jarak tersebut sekiranya dijauhkan daripada dosa-dosa besar" (Riwayat Muslim)
   Nabi Muhammad s.a.w  pernah bersabda: "Siapa yang pada petang harinya berasaletih dari amal usaha yang dilakukan dengan kedua tangannya sendiri, maka dia pada petang itu telah diampunkan dosanya" (Riwayat Al-Tabrani dari Ibn Abbas r.a.)
   Nabi Muhammad s.a.w  pernah bersabda: "Sesungguhnya dari sedekah dan silaturrahim itu Allah s.w.t.akan menambah dengan keduanya itu lanjut umur danmenolak dengan keduanya kematian yang tidak baik dan dihindarkan dengankeduanya semua yang tidak disukai dan dikhuatirkan" (riwayat Abu Ya'la dari Anasr.a.)
   Allah s.w.t.berfirman "Dan kalau engkau tanya mereka: Siapakah yang menciptakanlangit dan bumi dan menjadikan matahari dan bulan, nescaya mereka akan mentakan'  Allah', jadi bagaimana pula kamu berputar dari kebenaran" (Surah Al-Ankabut:61)
   Allah s.w.t.berfirman "Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu, kemudian  Kami bentuk rupa kamu, kemudian Kami katakan kepada Malaikat: Sujudlah kepada  Adam" (Surah Al-A'raf:11)

  dikutip dari "http://www.scribd.com/doc/8466858/Sabda-Nabi-Muhammad-SAW"

  About Me

  My photo

  '' gw seeorang yang gak terduga,aneh,dan lain sebagainya"

  Fashion

  Translate

  Beauty

  Gadget

  This content isn't available over encrypted connections yet.

  Travel